۱۳۹۲ اسفند ۲۶, دوشنبه

کتاب «مفهوم امر سیاسی» اثر کارل اشمیت توسط انتشارات ققنوس منتشر شد


کتاب بعد از عید توزیع خواهد شد. در این جلد علاوه بر «مفهوم امر سیاسی» کارل اشمیت، «عصرِ خنثی سازی ها و سیاست زدائی ها» اثر کارل اشمیت، «یادداشتهایی درباب مفهوم امر سیاسیِ کارل اشمیت» اثر لئو اشتراوس، «کارل اشمیت در جستجوی امر سیاسی» اثر موریس اورباخ و «الهیات سیاسی چیست؟» اثر هاینریش مایر هم آمده اند. 

هیچ نظری موجود نیست:

پست کردن نظر